Privacy verklaring

Article 25 Foundation, gevestigd aan de Zocherstraat 51 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

www.article25foundation.com 

legal@article25foundation.com 

Zochterstraat 51H 

1054 TD Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Article 25 Foundation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres 
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Details van uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@article25foundation.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Article 25 Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van uw betaling 
 • U te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te verlenen
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Het volgen van surfgedrag op verschillende websites om onze producten en diensten af te stemmen op uw behoeften.
 • Verwerking van persoonsgegevens indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Article 25 Foundation neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Article 25 Foundation) tussen zit. Article 25 Foundation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Facebook, omdat daarmee internetgedrag kan worden geanalyseerd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Article 25 Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Article 25 Foundation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Article 25 Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Article 25 Foundation uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Categorie NaamDoelWelke persoonlijke gegevens
WebhostingMarkOutAnalyse van internetgedrag∙ Gegevens over uw activiteiten op onze website ∙ Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijv. omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk) ∙ Internetbrowser en apparaattype
DonateursMollieInkomsten verwerven via een betalingsdienst∙ Naam ∙ Telefoonnummer
MailchimpMailchimpE-mail marketing∙ Naam ∙ E-mailadres ∙ Postadres ∙ Telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Article 25 Foundation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Article 25 Foundation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij u gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen. Voor uitleg zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder geven wij u een overzicht: 

Cookie: Google Analytics 

Name: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet 

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie NaamFunctieBewaartermijn
Google Analytics_utmaAnalytische cookie die het verkeer op de website meet.2 jaar

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Article 25 Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar legal@article25foundation.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Article 25 Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Article 25 Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via legal@article25foundation.com.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.