Disclaimer & Donatiebeleid

DISCLAIMER

Alle afbeeldingen, video’s, beeldmateriaal, handelsnamen en teksten zijn eigendom van de Stichting Artikel 25. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video’s, beeldmateriaal, teksten of ander materiaal dat toebehoort aan Stichting Artikel 25 te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Stichting Artikel 25.

DONATIEBELEID
Dit beleid is van toepassing op alle donaties aan Stichting Artikel 25, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als (CCI)nummer 82538042 en statutair is gevestigd in de Zochterstraat 51H, 1054LT, Amsterdam. Alle donaties aan de stichting komen ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Rechten en plichten van de donateur
Geen enkele schenking aan de stichting betreft een daaruit voortvloeiende gunst. Met andere woorden, er wordt geen tegenprestatie geleverd voor het geschonken bedrag. De donateur kan geen rechten ontlenen aan het gebruik dat de stichting maakt van de ontvangen donatie. Restitutie van de schenking is niet mogelijk. Iedere donateur dient de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Alvorens de donatie te doen, dient de donateur zijn gegevens achter te laten op een formulier dat door de stichting wordt verstrekt. Donaties aan de stichting worden aangewend voor de uitvoering van ideële doelstellingen van de stichting of kunnen worden aangewend ter compensatie van kosten die de stichting maakt voor de uitvoering van haar ideële doelstellingen, waaronder kosten voor inhuur van derden (professionals) en kantoorkosten. De ideële doelstellingen van de stichting zijn vermeld in de officiële statuten.

Persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft de stichting naar consistentie met de bepalingen in de General Data Protection Regulation (GDPR). De stichting zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Procedures voor geschillenbeslechting
In geval van geschillen tussen de stichting en een andere partij is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Rechten en plichten van de donateur
Geen enkele schenking aan de stichting betreft een daaruit voortvloeiende gunst. Met andere woorden, er wordt geen vergoeding geboden voor het geschonken bedrag. De donateur kan geen rechten ontlenen aan het gebruik door de stichting van de ontvangen donatie. Restitutie van de schenking is niet mogelijk. Iedere donateur dient de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Alvorens de donatie te doen, dient de donateur zijn gegevens achter te laten op een formulier dat door de stichting wordt verstrekt.

Rechten en plichten van de stichting
Donaties aan de stichting zullen worden aangewend voor de uitvoering van ideële doelstellingen van de stichting of kunnen worden aangewend ter compensatie van kosten die de stichting maakt ter uitvoering van haar ideële doelstellingen, waaronder kosten voor inhuur van derden (professionals) en kantoorkosten. De ideële doelstellingen van de stichting zijn vermeld in de officiële statuten.

Disclaimer
De stichting verwijst uitdrukkelijk naar de disclaimer die door de Stichting Artikel 25 wordt gehanteerd. Het doen van een donatie geeft de donateur geen recht op afbeeldingen, video’s, beeldmateriaal, handelsnamen en teksten die eigendom zijn van de stichting, in welke vorm dan ook. Dit beleid is van toepassing op alle donaties aan Stichting Artikel 25, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder (CCI)nummer 82538042 en statutair is gevestigd in de Zochterstraat 51H, 1054LT, Amsterdam. Alle donaties aan de stichting komen ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.